Centrum handlowe

Poziom PL-41 jest czterdziestym pierwszy m polskim poziomem Backrooms. Został odkryty 22.07.2019 kiedy grupa badawca eksprolujancy poziom PL-


Opis:
Poziom PL-41 jest ogromnym centrum handlowym do okoła są sklepy gdzie można kupić wode migdałową, ubrania, i jedzenia. Na poziomie PL-41 jest duża aktywność bytuw które będą chciały cie zabić, można tam też znaleźć innych oczalalych.
Próby ucieczki z poziomu PL-42 bez pszepustki tedy włonczy się alarm i teleportujesz do poziomu PL-42.6 jeżeli zobaczysz do tylu zobaczyć ze goni cię ochrona
Na tym poziomie można znaleźć tam sklepy zy:
•Wodą migdałową
•Zy ubraniami i zy jedzeniem
Niektórzy muwią ze Jedzenia są robione zy ludzkich ciał a Niektórzy ze centrum handlowe man ponad 5.650.000 km


Kolonie i Forpoczty:
Nie odkryto żadnych koloni i forpoczty


Wejścia i wyjścia
Wejścia:
Przejdź przez metalowe drzwi na końcu na Poziomie PL-14.
Znajść piłke do nogi na poziomie PL-3 i potem kopnąć wykopać piłek tedy stracić przytomność i pojawisz się na poziomie PL-41

Wyjścia: Pszebiegnij 150 Km wtedy straciś przytomność i pojawisz na poziomie PL-2 lub pojawisz się na poziomie PL-42, Wejść do auta szarego tedy pojawisz się na poziomie PL-27.
Kupić przepustkę do wyjścia następnie ich do wyjścia i włusz przepustkę do maszyny obok tedy dostaniesz sięna poziom PL-47


Byty:
Byt-0 - manager centrum handlowego
Opis bytu: byt-0 jest z wygloondu okolo 1.74 zrostu we białym koszuli, i czarnymi spodniami. Byt-0 jest agresywnie nastawiono na oczalałych, byt-0 będzie próbował dopaść cie i wygrać z centrum handlowego jeżeli wygna cie tedy pojawisz się na poziomie PL-42.3
Byt-1 - Pracownik sklepu
Opis bytu: byt-0 jest z wyglądu okolo 1.71 zrostu niektóre dosięgają 1.93 zrostu, byt-1 z wyglądu mają dobrany kolor koszuli, do koloru sklepu i z logiem sklepu czarnymi spodniami. Celem bytu-1 jest psedać lub namuwić do wejścia do sklepu i kupna, byt-1 nie jest wrogo nastawiony dla podróżników byt zacznie być agresywny jeżeli zatankujesz go, ukradniesz coś ze sklepu bez zapłacenia.
Byt-2 - Ochroniarz
Opis bytu: Byt-2 Jest zy wyglądu człowiekiem bez twarzy, byt-2 jest ubrany wy czarne spodnie a białą koszulę na tyle koszyly jest napisane "OCHRONIARZ" Byt-2 jest agresywny na wędrowców i będzie prubować cie dopasować

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License