Galbin Sandbox
ocena: 0+x

TRUDNOŚĆ PRZETRWANIA:

Klasa 3

  • {$one}
  • {$two}
  • {$three}

theater.png

Zdjęcie jednego z pokoi na Poziomie 68. Zdjęcie zostało zrobione przez nieznanego użytkownika przy użyciu konta jednorazowego.

Poziom 68 to 69 poziom Backrooms. Ma wygląd ogromnego kina, z architekturą podobną do tej stosowanej w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych. Obiekty na Poziomie 68 mają organiczny charakter, a narośla grzybicze są rozpowszechnione.

Opis:

Poziom 68 fizycznie przypomina ogromny kompleks kinowy; z długimi, ciągnącymi się korytarzami z wieloma drzwiami. Każde z nich prowadzą do innego pokoju. W tych pomieszczeniach znajdują się rzędy krzeseł, które różnią się liczbą i wyglądem. Jednak nieodmiennie są zabarwione na czerwono z substancją podobną do śluzu pokrywającą powierzchnię. Pomimo tych anomalii i ogólnie niesmacznych cech, ludzie często będą skłonni usiąść na najbliższym krześle, które zwykle określa się jako dziwnie wygodne.


Gdy wszystkie osoby obecne w pomieszczeniu usiądą, krzesła uwolnią enzym chemiczny, który szybko stopi i ponownie zestali ludzką tkankę i tkaniny organiczne. Często skutkuje to zespoleniem się osoby z krzesłem, uniemożliwiając, wstanie z niego. Aczkolwiek ze względu na wpływ, jaki te krzesła wywierają na ludzki umysł, często pozostaje to niezauważone.

Po zakończeniu tego procesu na ekranie w pokoju zacznie się odtwarzać film. Materiały te są unikalne dla każdego konkretnego pokoju i nie korelują z żadnymi istniejącymi filmami poza Backrooms. Filmy te mają często charakter graficzny. Chociaż osoby oglądające nie reagują w sposób, którego można by się spodziewać w takich sytuacjach, jak wstręt czy obrzydzenie, co prawdopodobnie oznacza, że te filmy mogą mieć hipnotyczny wpływ.

Gdy film się skończy, ci, oglądający zaczną się gwałtownie szamotać, zanim umrą z powodu szoku. Następnie ciało zostanie rozłożone przez enzymy trawienne, wchłonięte przez krzesła i wessane do innych części Poziomu 68, prawdopodobnie w celu przeżycia. Biorąc to pod uwagę, osoby na Poziomie 68 nie powinny wchodzić do tych pokoi.

Bazy, Posterunki i Społeczności

W obecnej chwili na Poziomie 68 nie odnaleziono żadnych ludzkich baz, jednak rysunki i napisy pozwalają wierzyć, że takie grupy mogą znajdować się w nieodkrytej części Poziomu.

Wejścia i Wyjścia:

Wejścia:

Na Poziom 68 można się dostać, znajdując teatr na Poziomie 11.

Wyjścia:
  • Znoclipowanie się przez ekran kinowy zabierze cię do Poziomu 94.
  • Niektóre drzwi na korytarzach Poziomu 68 są czerwone i podobne do tych na Poziomie 117. Przejście przez nie zaprowadzi do Poziomu 74.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License