Level 217

[[include :backrooms-wiki:component:level-class
|class=2
]

Level 217 to 218 poziom Backrooms. Jest to nieskończona, osiedlowa stacja tramwajowa(nie wiem jak to dokładnie nazwać). Poziom ten mocno zmieniał się na przestrzeni kilku lat.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License