piaskownica drzonego

TRUDNOŚĆ PRZETRWANIA:

Klasa NumerKlasy

  • {$one}
  • {$two}
  • {$three}

Poziom PL-X jest X poziomem Backrooms. Został odkryty XX.XX.XXXX.

Opis:

(Opis Poziomu)

Bazy, Posterunki i Społeczności

(Bazy, organizacje i społeczności tubylców lub wędrowców występujące na tym Poziomie)

Wejścia i Wyjścia:

Wejścia

(Jak dostać się na ten Poziom)

Wyjścia

(Jak opuścić ten Poziom)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License