Poziom PL-17 Długa Historia

TRUDNOŚĆ PRZETRWANIA:

Klasa Zamieszkany

  • Zmienne Zagrożenie
  • Częściowo Poznany
  • Duża Liczba Bytów

Poziom PL-17 to przestrzeń liminalna, ciągnąca się w wielu kierunkach na różne odległości. Poziom został odkryty, kiedy to wędrowiec dostał się na poziom PL-17. Niefortunny odkrywca który nazywany jest Siogun1. Jest ważną osobą w hierarchii Kolektywu. Poziom jest podzielony na cztery piętra, każda warstwa tworzy osobną strefę poziomu. Poziom był kiedyś jedną przestrzenią, jednak po ataku sił Aetreny żeby zniszczyć portal K.P.N.B. Struktóra poziomu, została poważnie naruszona co mogło zakończyć się zniszczoniem piętra. Każde z pięter poziomu ma oddzielne klasy przetrwania, wyjścia i wejścia oraz oddzielne spisy organizacji.

Spis poszczególnych stref poziomu.

„PL-17-A Metaliczny Magazyn”,
„PL-17-B Parking”,
„PL-17-C Piwnice”,
„PL-17-D System Jaskiń”,.

Piętra zostały tak sklasyfikowane z powodu stałych przejść między nimi które powstały na skutek zdestablizowanego portalu K.P.N.B. Między innymi jak tunele między strefą PL-17-A a PL-17-B oraz shody między PL-17-B a PL-17-C. Organizacje wykorzystują poziom w celu pozyskiwanie zasobów. Powązne zagrożenie obecnie dla poziomu stanowi Kościół Krwawego Krzyża, którzy potrafią częściowo kontrolować byty dzięki Obrożom Uległości. A dzięki rytuałom odprawianym przez Kościół, byty są nastawione do nich neutralnie.


Metaliczny Magazyn


Parking


Piwnice


System Jaskiń


Dodatki

Śmierć Pani Prezydent Wspólnoty

Imię i Nazwisko: Alicja Kowalska
Wzrost:161
Data i miejsce urodzenia: 15 Października 1925 w Poznaniu
Data i miejsce śmierci: 2 Czerwca 1961 w Nowym Mieście Miedzi
Informacje ogólne: Była ona miłą, lecz stanowczą osobą skłonna do pomocy każdemu, kto jej potrzebował. Powiedziała jak, trafiła do tego wymiaru i zdradziła, że było to przez przypadek, kiedy uciekała przed niemiecką łapanką. Szacuje się że mogło być to między 1939 a 1944. Po trafieniu na poziom PL-17 szybko zauważyła, że arystokracja W.N.O wykorzystują biedniejszą ludność swojego kraju, żeby samemu czerpać z tego korzyści. W tym samym momencie przysięgła sobie, że sprawi, żeby magnateria zacznie bardziej szanować ludność biedniejszą Wspólnoty. Spostrzegła też, że Imperium Aeterna i Kolektyw Polskich Naukowców Backrooms, walczą o władzę nad W.N.O, żeby mieć dostęp do ludzi, zasobów frakcji. Więc przez kilka następnych lat konsekwentnie realizowała swój plan. Była zwolenniczką polityki neutralnej nie, opowiadała się po żadnej ze stron. Zmieniło się to po jej wizycie w Nowym Krakowie.
Okoliczności śmierci i konsekwencje: Wydarzyło się to tydzień po rozmowie Alicji z dyplomatami Kolektywu. Społeczeństwo Wspólnoty na początku oskarżyło K.B.N.B o morderstwo. Jednak szef Wywiadu2 tej organizacji, który przyjechał wyjaśnić przyczyny jej morderstwa. Przestawił arystokracji, jaką propozycje dostał od Pani Prezydent. Która została wysłana do Cesarzowej3, żeby przemyślała ją. Był to akt wzajemnej gwarancji niepodległości oraz pakt o nieagresji. Obawiała się rosnących aspiracji Aeterny do przejęcia całego poziomu siłą. Po tym arystokracja i społeczeństwo Wspólnoty oskarżyła Imperium o zamach. Dyplomata z Aeterny próbował wyjaśnić sprawę, jednak nie zdążył dlatego, że został oddelegowany z powrotem do Metaburga co, było pierwszą iskrą do Wojny Frakcji.

Wojna Frakcji na Poziomie PL-17

Przyczyny: Główną przyczyną konfliktu było rosnące aspiracje Imperium do przejęcia poziomu PL-17. Drugą przyczyną była śmierć Jednoczycielki, którą najpewniej było, związane siły wywiadu Aeterny. Wspólnota posiadała pełne wsparcie Kolektywu militarne, polityczne, wywiadowcze oraz zaopatrzeniowe.
Przebieg:Wojna Oficjalnie zaczęła się, kiedy siły Imperium Aeterna rozpoczęły Blitzkrieg na osady Wspólnoty wzdłuż ich granic. Na przełomie 1961 roku 3 Maja. Rozpoczęli ją ostrzałem artyleryjskim, użyli dużej ilości ciężkiego sprzętu jak pojazdy opancerzone i działa samobieżne. W ciągu kilku godzin Aeterczykom udało się przejąć kontrole nad około 40% taranów Wspólnoty. Kolektyw widząc zagrożenie płynące z ataku imperium na inną dużą frakcję. Postanowili się włączyć do konfliktu już na następny dzień dnia. K.P.N.B przekonało P.Z.K.W.M oraz kilka mniejszych organizacji do wypowiedzenia wojny Imperium w zamian za wsparcie ich zaopatrzeniowo. Natarcie Imperium słabło z każdym dniem z powodu ataków mniejszych grupek frakcji. Wojna działa się na wielu poziomach jednak starcia na poziomie PL-17 były najkrwawsze i najbardziej zacięte. Dzięki temu Aeterna zaczęła się wycofywać z terenów wspólnoty, których zajęła 40%. Zatrzymali się na linii Ariana, czyli na linii 3 miast Srebrowa, Złotwowgrodu oraz Zawiścia. Wtedy zaczęła się wojna opozycyjna do 1963. Zakończył się, kiedy agentom imperium udało się zdestabilizować portal K.P.N.B . Co dało dobry pretekst do zawieszenia broni.
Skutki: Zmniejszenie potencjału wojskowego Aeterny na kilka naście lat. Umocnienie się znaczenia społeczeństwa we Wspólnocie. Zwiększenie się wypływów Kolektywu na kilka następnych lat. Powiększenie terytorium poziomu o 3 dodatkowe strefy.

Portal K.B.N.B

Czym portal jest to konstruująca, która ma zadanie czasowo połączyć poziomy ze sobą opracowana w 1923 roku testowana do 1935 roku. Pierwsze konstruujące były niestabilne co powodowało tworzeniem się pod poziomów, poziomów negatywnych, a nawet poziomów minusowych. Jednak przełom w budowie tego urządzenia nastąpił, kiedy K.P.N.B zrozumiał działanie no-cl pingu wtedy nazywane było to „Przenikaniem”, dzięki temu w roku 1931 udało zbudować się pierwszy portal, który nie wpływał na strukturę poziomu, jednak sam portale były super energochłonne co zostało wyeliminowane 4 lata późnej. Wtedy Kolektyw połączył siecią portali swoje najważniejsze placówki.

Przyczyna połączenia się pozmomu z innymi

Miał to miejsce w końcowej fazie wojny frakcji na poziomie PL-17, kiedy to wszystkie organizacje szukały pretekstu. Do zakończenia wojny na swoich warunkach. Dowódca sił Oza poziomie PL-17 postanowił dokonać ostatniej próby pokonania sił Przymierza.4 Pokonując logistykę K.P.N.B. Kolektyw ze wszystkich wrogów Aeterny był najsilniejszy, a dzięki technologi byli w stanie zniwelować przewagę Aeterczyków w liczebności. Wspomniany dowódca dowiedział się, jak kolektyw dostarcza olbrzymie ilości sprzętu na poziom. To była zasługa portalu, dzięki któremu mogli szybko dostarczać zaopatrzenie nie tylko dla siebie, ale nawet dla swoich sojuszników. Z tego powodu wysłał on agentów z zadaniem zniszczenie portalu co spowoduje osłabienie sojuszu i pokaże społeczności backrooms, że Imperium góruje. Okazja, kiedy agenci zdestabilizowali portal miała miejsce, kiedy to główna baza K.P.N.B został zaatakowa przez dużą liczbę bytów przytłaczające tamtejsze drużyny jednak nie wszyscy strażnicy poszyli. W trakcje, kiedy Kolektyw starał się odeprzeć atak bytów po samobójczej walce agentom Aeterny udało się dotrzeć do miejsca, gdzie znajdywała się kontroler portalu. Agentka, wiedząc, że nie zdąży uszkodzić portalowi wysadziła się wraz z kontrolerem portalu co spowodowało jego destabilizację. Na całym poziomie było odczuwane trzęsienie ziemi zaczęły też pwostwać liczne animalnie psestrzene także zaczęły się pojawiać byty w przytłaczającej ilości. Kilka godzin po tym, kiedy sytuacja na poziomie się uspokoiła frakcje podpisały zawieszenie broni i kilka dni później podpisały akt zakończenia wojny.

Główne Postanowienia Traktatu Pokojowego.

Były to postanowienia traktatu, którą każda frakcja musiała respektować z powodu, żeby nie powtarzać rzeczy, które doprowadzili do wojny. A program pokojowy wyglądał tak:
1.Ustanowienie na strefie PL-17-A strefy zdemilitaryzowanej żadna frakcja nie może zakładać baz wojskowych oraz utrzymywać sił zbornych.
2.Przekształcenie Przymierza Organizacji Zjednoczonych Backrooms w organizację pokojową oraz policyjną, której zadaniem jest pilnować, by na poziomie, panował pokój między frakcjami.
3.Zapłata reparacji przez Imperium i Kolektyw dla wszystkich organizacji, które zostały przez nich zmuszone do uczestnictwa wojnę.
4.Brak aktów agresji dla dwóch placówek K.B.N.B na strefie PL-17-A czyli szpitala i Uniwersytetu.
5. Konwoje wjeżdżające do strefę PL-17-A muszą być sprawdzane przez Przymierzę.
6.Jeśli wystąpi zagrożenie, które przerośnie siły P.O.Z.B organizacje mogę sprawdzić swoje siły pacyfikacyjne. Jednak do miesiąca po takim zagrożeniu frakcje muszę pozbyć się swoich sił ze strefy PL-17-A.

Rajd Krwawego Krzyża

Przyczyny: Opieszałość innych organizacji po wojnie. Przekonanie, że Krwawy Krzyż jest zbyt słaby, żeby spróbować konkurować o władze nad poziomem.
Przebieg: Rajd przez [[K.K]] był organizowany np. długo zbierali byty, wprowadzali do sił P.O.Z.B swoich fanatyków. Zbierali sprzęt surowce zaminowali i zamurowali jedyne znane przejęcie do strefy PL-17-D. Zerwali pakt o wzajemniej wspópracy z [Dane usunięto]. Sam natomiast atak zacząć się w tym, kiedy większość drużyn Przymierza została opsadzona fanatykami K.K. Ta część skorupwana zabiła resztę co pomogło bez problemu dostać się siłom K.K i kilku set bytom pod ich kontrolą na strefe PL-17A. Na początku atak przebiegał bez problemu udało się pozbyć się kilku set osób. Jednakże kiedy organizacje wysłały swoje odziały między innymi Imperium, Kolektywu oraz P.K.B.R do tłumienia ataku K.K szybko udało się opanować sytuacje. Zaczęło się powolne odpychanie Krwawego Krzyźa z całego znanego w tedy poziomu. Po zepchnięciu sił Kościół do strefy PL-17-C. Członkowie K.K zdali sobie sprawę że już zdązą zamurowac pszejścia od PL-17-D podieli dezycje o zacadzemiu cześć strefy PL-17-C .I pszyjeli taktykę powlolnego wykrwawiania sił P.O.Z.B na poziomie.
Skutki:Śmierć kilku set ludzi. Egzekucja kilku nastu członków P.O.Z.B. Odkrycie strefy PL-17-D. [Dane usunięto] w wejściu do strefy PL-17-D. Odkrycie strefy PL-17-D.

[Dane zostały usnięte.]

[Dane zostały usnięto.]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License