Sandbox BB
ocena: 0+x

TRUDNOŚĆ PRZETRWANIA:

Klasa habitable

 • {$one}
 • {$two}
 • {$three}

Poziom PL-34 jest trzydziestym czwartym Polskim poziomem Backrooms. Odkryty został 01.12.2023 roku przez grupę odkrywców działających pod nazwą "Urna".


Playground_at_Night_%2816587045885%29.jpg

Przykładowa infrastruktura na Poziomie PL-34.

Opis:

Poziom PL-34 to las tujowy o szacowanej powierzchni 120km2, na którego terenie często można napotkać na źródełka gorącej wody i niewielkie place zabaw, które połączone są betonowymi ścieżkami. Mimo obecności na Poziomie PL-34 działających latarni elektrycznych, nie udało się znaleźć jakiejkolwiek sieci energetycznej, która mogłaby je zasilać.

Temperatura na tym Poziomie wacha się od 18°C do 27°C natomiast średnia temperatura wynosi około 23°C przy jednoczesnym braku jakichkolwiek zmian w pogodzie lub porze dnia, którą zawsze jest północ z księżycem w pełni. Na niebie Poziomu widać tysiące białych punktów zdających się być gwiazdami, jednak jeśli tak jest, z jakiegoś powodu nie występuje u nich zjawisko paralaksy. Dodatkowo ich układ nie odpowiada układowi gwiazd z Frontrooms.

Obecne na Poziomie Tuje po uszkodzeniu produkują zdatną do picia Wodę Migdałową o mocnym posmaku czekolady lub wanilii. Badania przeprowadzone na ludziach wykazały, że da się funkcjonować bez najmniejszych odchyłów zdrowotnych, spożywając tylko wodę z Poziomu PL-34. Przyczyny nietypowych smaków nie są na obecną chwilę znane.

Na Poziomie PL-34 nie odnotowano istnienia bytów, jednak z relacji pojedynczych wędrowców wynika, że przebywając przez dłuższy czas samotnie, jest szansa na usłyszenie cichych szeptów dochodzących zza najbliższego drzewa. Głosy te nie są w stanie wyrządzić człowiekowi krzywdy, a ustaną, gdy tylko wejdzie się na teren najbliższego placu zabaw lub napotka na innego wędrowca. Próby zarejestrowania szeptów za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk nie przynoszą efektów.

Codziennie o godzinie 12 i 24 z nieznanych miejsc zacznie wydobywać się utwór Libet's Delay autorstwa The Caretakera. Słyszalny on będzie tylko dla osób przebywających na placach zabaw. Próba podążania w kierunku źródła dźwięku zaprowadzi do najbliższego placu zabaw.

Poziom PL-34 może służyć jako forma kuracji psychicznej, ponieważ regularne kilkudniowe pobyty na nim mają pozytywny wpływ na umysł człowieka.


Kolonie i forpoczty

17. placówka Polskiego Komitetu Odkrywców

 • Zlokalizowana jest kilometr na północ od wejścia do Poziomu PL-34.
 • Stacjonuje w niej 9 pracowników P.K.O.
 • Do jej zadań należy sporządzanie mapy Poziomu PL-34 oraz udzielanie potrzebnych informacji nowym wędrowcom.

Ośrodek wypoczynkowy Bekas

 • Zlokalizowany jest 3,5 kilometra na wschód od wejścia do Poziomu PL-34. Dotarcie do niego ułatwione jest dzięki licznym znakom.
 • Pracuje w nim około 40 pracowników ośrodka oraz nieznana liczba gości.
 • Ośrodek jest miejscem oferującym odpłatnie swoje usługi wypoczynkowe wędrowcom.

Hotel Arka

 • Jego lokacja pozostaje nieznana.
 • Liczba jego pracowników pozostaje nieznana.
 • Hotel jest miejscem wypoczynku dla najbogatszych osób w backrooms. Słynie ze swojej dobrej obsługi oraz elitarnego charakteru działalności. Jak potwierdzają klienci hotelu, aby móc wynająć w nim pokój, trzeba otrzymać list od kierownika Arki z indywidualnym zaproszeniem.
 • Spekuluje się, że Arka może być przykrywką dla jakiejś nieznanej i potężnej organizacji kupieckiej, ale jak do tej pory nie znaleziono na to konkretnych dowodów.

18. placówka Polskiego Komitetu Odkrywców

 • Zlokalizowana jest 6 kilometrów na zachód od wejścia na Poziom PL-34.
 • Stacjonuje w niej 16 członków P.K.O.
 • Do jej zadań należy pełnienie funkcji służby porządkowej dla Unii Wiosek Poziomu PL-34.

Unia Wiosek Poziomu PL-34

 • Jest to zbiorcza nazwa na 8 wiosek położonych 6 kilometrów na zachód od wejścia do Poziomu PL-34.
 • Łączna populacja wiosek wchodzących w skład Unii Wiosek Poziomu PL-34 wynosi 102 mieszkańców.
 • Do zadań Unii należy koordynowanie współpracy między wioskami i ich mieszkańcami.

Wejścia i Wyjścia:

Wejścia

 • Rozpalenie ogniska na Poziomie PL-2, a następnie wrzucenie do niego na raz 3 kamieni przeniesie cię na Poziom PL-34.
 • Noclipując z boiska na Poziomie PL-3 przeniesiesz się na Poziom PL-34.

Wyjścia

 • Rozpalenie ogniska na Poziomie PL-34, a następnie wrzucenie do niego na raz 3 kamieni przeniesie cię na Poziom PL-2.
 • Uszkodzenie latarni na Poziomie PL-34 skutkuje natychmiastowym noclipem pod włączony prysznic z zimną wodą na Poziomie PL-4.

Dodatkowa dokumentacja

Dnia 21.04.2024 roku w pobliżu wejścia do Poziomu PL-34 znaleziono zwłoki nieznanej kobiety. Sekcja wykazała, że zmarła na skutek uderzenia głową o kamień w trakcie upadku. W jej rzeczach osobistych znaleziono zapieczętowaną kopertę z symbolem litery „A”, która po otworzeniu skrywała kartkę papieru z najprawdopodobniej zakodowaną wiadomością. Kryptolog Polskiego Komitetu Odkrywców nie dał rady złamać szyfru, dlatego treść listu opublikowano poniżej oraz wyznaczono nagrodę w postaci 50 nowych baterii, latarki i maczety dla osoby, która jako pierwsza złamie kod.

Treść zakodowanej wiadomości:

23.1.22.20.23.26 1.10.7.18.26.1 17.1.23.14.1 17.

17.1.10.1.31.30.18 31.14.14 24.14.27.26.7.4.31.18.12.7 31.18.12.24.31.4.31.20.18.30

3.23.1.14 25.28.12.1.6.14.21.28

3.23.1.14 22.20.6.7.13.23.31.7.19 20 27.6.31.12.1.16. 20.24.21.3 26.23.31.7.4.12.4.11

20.4.31.7.14.27.13.8 18.1 6.1.15.24.31.7 23.20.31.14.1.31.30 31 6.20.28.21.6.31.26.28.1 1.23.14.12

Jeśli udało cię się rozszyfrować tekst, skontaktuj się z najbliższą placówką P.K.O. i czekaj na dalsze instrukcje.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License