Polski Korpus Badawczo-Rozwojowy

Czym jest P.K.B.R.?

Jest to organizacja paramilitarna założona w roku 2002. Zajmuję się ona badaniami oraz pracami rozwojowymi z wykorzystaniem surowców oraz technologii znajdujących się na wszystkich poziomach Backrooms. Wykorzystują je do różnych celów głównie naszych m. in. przemysłu medycznego, zbrojeniowego czy technologicznego. Sam K.B.R. nastawiony jest neutralnie oraz skłonny do współpracy, tak długo, jak mogą w spokoju kontynuować swoje badania. Organizacja ta jest przyjazna dla nieprzynależnych Wędrowców oraz chętna do udzielania im pomocy.


Założenia Organizacji:

20588823784_e3046dddb5_b.jpg

Pluton Wywiadowczy w drodze na Poziom PL-181

K.B.R. jako priorytet stawia badania materiałów oraz urządzeń które można znaleźć w Backrooms. Czasami aby założyć placówkę badawczą na danym poziomie posunąć się muszą do drastycznych kroków takich jak zniszczenie oraz wybicie wszystkiego co stanie nam na drodze użycie sił zbrojnych w celu zastraszenia lub przejęcia posterunków. Jako cel stawiają też rozwój obecnej technologii poprzez użycie wszystkich możliwych materiałów. Często natrafić można na placówki rozwojowe P.D.B.R. w których rozwijane są technologię (m. in.: zbrojeniowe, medyczne, komunikacyjne oraz zwiadowcze).


Założenie:

P.K.B.R. lub jak też się przyjęło K.B.R. został założony przez osobę znaną jako Shirou Schächter który w roku 2000 odszedł z S.A.M. odejście to spowodowane było brakiem zorganizowania samej grupy oraz zbyt "staroświeckie" podchodzenie do działań Oni nie mają nawet prostego terminala roboczego. Podczas dwóch lat nie przynależności do żadnej grupy rozmyślał on, w jaki sposób można by w łatwy sposób zarządzać grupą, której wielkość przekraczałaby kilkanaście tysięcy. Ostatecznie stwierdził, że grupę badawczą można by było podzielić jak zwykła organizacji wojskową, która zarządzana byłaby przez radę rozważającą i planującą jej działania.


Struktura Organizacji:

K.B.R. jest podzielony na 3 dywizję, każda z nich zajmuję się innym zakresem celów oraz działań. Każda z dywizji dzieli się na pomniejszę jednostki w celu prostszego i szybszego zarządzania nimi. Cały P.K.B.R. jest pod nadzorem Centralnej Rady Badawczej, która składa się z 15 osób które objawiają przewyższające innych umiejętności lub też oddanie się celom organizacji.Siedziby P.K.B.R.

Placówki Badawcze – są one największymi budynkami P.K.B.R., występują w formach ogromnych kompleksów naukowych lub „sztucznych miast”. Przebywa w nich od 1 do 2tys personelu badawczego, około 1,5tys żołnierzy oraz bardzo często spotkać można tu członków CRB. Placówki charakteryzują się przewyższającą inne obiekty liczbą badań oraz eksperymentów, prowadzą oni też prace rozwojowe tak samo, jak i linię produkcyjne. Oddziały wojskowe posiadają w nich magazyny oraz zbrojownie, trzymane tutaj są też lekkie pojazdy kołowe. W placówkach przeprowadzane są szkolenia nowego personelu oraz przypisywanie ich do konkretnej jednostki.

Ośrodki Badawcze – są to proste składające się z od 3 do 5 budynków ośrodki, w ich skład wchodzi zazwyczaj 2/3 laboratoria, garnizon wojskowy oraz magazyn średniej pojemności. Personel przebywający w Ośrodkach składa się w przybliżeniu z 800 badaczy oraz 500 żołnierzy. Często całe ośrodki są prowadzone przez członków CRB. Zajmują się one badaniami oraz eksperymentami na mniejszą skalę niż w placówkach. Zaopatrują oni wojsko oraz wpuszczani do nich są Wędrowcy Zapewniamy im nocleg, dobre jedzenie i pomoc medyczną lub psychiczną.

Posterunki Eksploracyjne – Są to kompleks składający, w którego skład wchodzi do 3 budynków. Głównie wykorzystywane są w celach szczegółowej eksploracji mniejszych poziomów, nie prowadzi się w nich badań ani eksperymentów. Natomiast pozyskują oni próbki oraz składają oni szczegółową dokumentację odnośnie poziomu, którym się zajmują. W większości przypadków nie przebywa w nich personel wojskowy a jedynie badacze, których liczba nie przekracza 400osób. Posiadają oni mały magazyn, w którym przechowywane są próbki które następnie wysyłamy do Placówek i testujemy.

Garnizony – Składają się one z maksymalnie 2 budynków, a przeznaczeniem ich są różnego rodzaju operację wojskowe. W garnizonach nie przebywają żadni badacze, wysyłani są tam tylko żołnierze z uprawnieniami powyżej uprawnienia Z-2. Garnizony wyposażone są w warsztat dla pojazdów oraz prostą zbrojownię.


Poradnik oraz Poziomy PKBR:

Tytuł Pracy Autor Pracy Ocena Pracy

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License