Zaplecze (sandbox) Dr_Blackpeace
ocena: 0+x

Numer Bytu: PL-8

Występowanie: Poziom PL-20, wiele innych.

Opis:

(Opis ogólny)

Zachowanie:

(Opis zachowań)

Biologia:

(Biologia bytu)

Odkrycie:

(Historia odkrycia)

(Dodatkowe informacje, opcjonalne)

Wskazania i przeciwwskazania:

Wskazania:

(Co robić - bezokoliczniki)

Przeciwwskazania:

(Czego nie robić - bezokoliczniki)


Opis: SCP-PL-063 określa zbiór obiektów będącymi typowymi manekinami ekspozycyjnymi wszelkiego rodzaju, budową jak najbardziej przypominającymi ludzką postać. Instancje wykazują oznaki typowe dla bytów ożywionych, są zdolne poruszać się identycznie do zdrowego człowieka pomimo fizycznego braku możliwości wykonywania tychże ruchów.

Instancje SCP-PL-063 wykazują oznaki świadomości, natomiast bacząc na sposób i okoliczności manifestacji można wywnioskować egzystencję podmiotów jako obiektów rozumnych. Zachowanie instancji jest złożone, opiera się na obserwacjach i dostosowaniu do otoczenia. Zazwyczaj SCP-PL-063 pozostają w bezruchu zachowując się jak zwyczajne manekiny. Pierwszymi i najłatwiejszymi do zauważenia oznakami nieprawidłowości jest utrudnione, wręcz niemożliwe usunięcie elementów składowych instancji. Próby usunięcia przeprowadzane nagminnie i z użyciem siły skutkują negatywną reakcją ze strony instancji.

Podmioty pozostawione w spokoju będą stały bez ruchu, okazjonalnie wykonując delikatne poruszenia częściami ciała. Możliwość ich zauważenia jest dostateczna jedynie przy długotrwałej i dokładnej obserwacji. Byty zdają się spoglądać na losowe osoby jednocześnie zachowując pozory "normalności".

Miejsca w których długotrwale przebywają instancje SCP-PL-063 są narażone na częstsze występowanie awarii instalacji elektrycznych oraz urządzeń elektronicznych. Zjawisko to oraz sposób jego powstawania jest dotąd nierozpoznany. Oprzyrządowanie oraz sieć wydają się samoistnie ulegać uszkodzeniu mimo poprawnej eksploatacji. Szczególnie narażone są elementy delikatne, jak wymieniona elektronika czy wszelakie źródła światła. Innym nietypowym zjawiskiem są negatywne efekty zdrowotne występujące u osób przebywających w pobliżu SCP-PL-063 przez stosunkowo długi okres czasu. Podstawowymi symptomami są uciążliwe bóle migrenowe, nudności oraz zaburzenia perystaltyki. W rzadkich przypadkach odnotowywano osłabienie odporności połączone ze znacznym podwyższeniem temperatury ciała oraz zanik komórek mózgowych.

IMG_20230128_234031.jpg

Fanart

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License